Agressie, en daarna ?

We werken mee aan onderzoek

Back on Track is door de gemeente Rotterdam benaderd om onderzoek te doen hoe mogelijke aankomende veroorzakers/ daders/ plegers van huiselijk geweld sneller in beeld kunnen komen. Één van de punten die worden onderzocht zijn mogelijkheden via internet. Wat ook van belang voor dit onderzoek is om te weten te komen hoe en waar hulpverlening verbeterd kan worden. Hiervoor zijn ervaringsverhalen van groot belang. Agressie, en daarna? is hiervoor benaderd met de vraag of we hieraan mee willen werken. Ook was de vraag of wij veroorzakers/ plegers/ daders van huiselijk geweld konden vinden om hieraan mee te werken. .We zijn blij dat diverse veroorzakers/ plegers / daders van huiselijk geweld beschikbaar waren om hier aan mee te werken. Op 17 juli 2017 heeft dit deel van het onderzoek in Eindhoven