Agressie, en daarna ?

Hulp voor plegers van huiselijk geweld en/of agressie problematiek


Agressie, en daana?

- Persoonlijke ondersteuning en begeleiding

Locatie: landelijk

-  Mannen Supportgroep voor plegers

Locatie: Eindhoven - Vlaardingen (vanaf 5 april 2022)

Carrouselgroep

- De Carrouselgroep is een groepstraining voor volwassen mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld

Locatie: Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Groningen

Voor meer informatie klik hier 

De Cirkel is Rond

- Persoonlijke ondersteuning en begeleiding

Locatie: West Brabant,  

- Supportgroep Mannen

Locatie Breda

Voor meer informatie ga naar hun website

Ervaring in Huis

Persoonlijke ondersteuning en begeleiding Rotterdam

- Zelfhulpgroep voor mannen

Locatie: Rotterdam

Voor meer informatie klik hier

Mannen tegen Agressie

- Zelfhulpgroep voor mannen

Locatie: Bergen op Zoom, Zaandam

Voor meer informatie ga naar hun ​Website 

De PION (voorheen de pleger in ons)

- Groepsbijeenkomsten, workshops

​​Locatie: Apeldoorn, Utrecht, Arnhem

Voor meer informatie ga naar hun Website


Verder na agressie

- Supportgroep Mannen

Locatie: Bussum

Voor meer informatie klik hier

De Waag

- De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis.

Locatie: diverse

Voor meer informatie ga naar hun website

Bij Agressie, en Daarna? - Cirkel is Rond - Ervaring in Huis - MTA -  Verder na agressie, wordt gewerkt met de MTA methodiek. 

Professionele hulp voor alle betrokkenen bij huiselijk  geweld per provincie 

GGZ instellingen per provincie Klik hier...

Er zijn heel veel mensen die landelijke en/of regionale werken met hun ervaring bij huiselijk geweld.

Huislijk geweld

Seksueel misbruik

Kindermishandeling

Bent U een Stichting, Organisatie, Bedrijf of Zelfhulpgroep? Breng ons dan op de hoogte dat u bestaat en wat u doet.

U wordt dan in één van onderstaande categorieën toegevoegd.