Agressie, en daarna ?


Agressie, en daarna? Mannen Supportgroep Vlaardingen

Trots zijn we dan we vanaf 5 april 2022 gaan starten met een mannen supportgroep in Vlaardingen. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Elckerlyc en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (MSV gemeenten). 


Doel en doelgroep

De deelnemers aan de Mannen Supportgroep Vlaardingen zijn mannen vanaf 18 jaar die te maken hebben of hebben gehad met huiselijk geweld en er zelf voor kiezen om hun eigen agressie op geheel vrijwillige basis te gaan aanpakken. De mannen supportgroep wordt geleid door ervaringsdeskundigen die in het verleden zelf te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Ze hebben geleerd wat ze kunnen doen om hun agressie niet meer in te zetten maar door juiste communicatie wel veel kunnen bereiken.


Tijdens de bijeenkomsten zal de groep met elkaar in gesprek gaat, werken we aan bewustwording, verbreding en verdieping waardoor er nieuwe inzichten bij de deelnemers zullen gaan ontstaan. Ook zullen de deelnemers van elkaar gaan leren.

Veel voorkomende items die steeds weer door de deelnemers worden besproken zijn (ex)partner, kinderen, hulpverlening, verslaving en overige items uit het leven.

Doordat de deelnemers maar eens in de 14 dagen bij elkaar komen weten we dat dit soms te lang is om je agressie niet in te zetten. Daarom is er voor de deelnemers in de tussen liggende tijd ook  de mogelijkheid om te bellen met Agressie, en daarna? of te Whatsappen binnen een groepsapp. In de praktijk werkt dit erg goed. Deelnemers zullen er voor elkaar zijn en zullen elkaar gaan helpen.


Aanmelden om deel te nemen aan de Agressie en daarna? Mannen Supportgroep Vlaardingen 

is wel een must. We kunnen maar 15 deelnemers hiervoor plaatsen. U kunt zich hier aanmeldenAgressie, en daarna? Mannen Supportgroep Vlaardingen is geheel op vrijwillige basis voor bewoners uit de gemeenten Maassluis, Schiedam of Vlaardingen.


Datum:  ieder 14 dagen op dinsdagavond in Vlaardingen vanaf 5 april 2022.

Tijd:       19:00 – 21:00 uur. 

Kosten: deelnemen aan de Mannen Supportgroep Vlaardingen is GRATIS
Opzet programma

De opzet en inhoudt van het programma staat vast. De deelnemers komen eens in de 14 dagen fysiek of digitaal op vrijwillige basis bij elkaar. Ze zullen met elkaar in gesprek gaan over de problemen waar ze tegenaan lopen. Dit kan gaan over hun (ex)partner, kind(eren), hulpverlener(s), verslaving, en overige items uit het leven. Hierdoor zullen de ervaringen van de deelnemers met elkaar gedeeld worden en zullen ze van elkaar leren hoe hier mee om te gaan. De bijeenkomsten duren twee uur en zijn op en vaste dag in de avonduren. De keuze voor de avonduren is een bewuste keuze. Hierdoor kunnen werkende deelnemers ook makkelijker aansluiten.


Er gaat gebruik gemaakt worden van de MTA Methodiek die ontwikkelt is door

Prof. Dr. Arno van Dam, klinisch psycholoog, bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, Psychiatrie en Maatschappij. Tranzo, Tilburg University en hoofd wetenschappelijk onderzoek bij GGz WNB.

De MTA methodiek is een 12 - stappenplan waarbij de ontwikkeling van deze methodiek zich heeft laten inspireren door de zelfhulpgroepen van de Anonieme Alcohollisten (AA), SolutionS verslavingszorg en Intervention Nederland. Het idee achter de 12 stappen is overgenomen en aangepast aan de doelgroep. Uitgangspunt van deze methodiek is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gedrag en jij zelf de enige bent die hier iets aan kan veranderen. Het help niet om je gedrag goed te praten of andere de schuld te geven.Werkwijze van de groep

-  Bij iedere bijeenkomst wordt de groep begeleid door een voorzitter en een procesbewaker.

   Deze zijn bij de vorige bijeenkomst door de toen aanwezige deelnemers gekozen. De voorzitter zal de bijeenkomst en het gesprek     leiden en de procesbewaker houdt de deelnemers in de gaten. De procesbewaker kan indien nodig een (groeps)Time-out inzetten.     Ook kan de procesbewaker bij een verhitte situatie een deelnemer mee uit de groep nemen en deze ondersteunen tot dat de             deelnemer weer rustig is en terug de groep in kan.

-  Binnen de groep worden groepsregels gebruikt en duidelijke afspraken gemaakt.

-  Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij Agressie, en daarna? Daarna worden ze gebeld voor een intake gesprek waarbij        ze ook informatie over de groep krijgen. De nieuwe deelnemers moeten zelf op vrijwillige basis mee willen doen. Instromen kan          op ieder moment zolang de groep niet vol zit. De groepsgrote is maximaal 15 deelnemers.

-   De deelnemers maken gebruikt van het MTA 12- stappenplan boekje. Deze worden ter beschikking gesteld.

-   De 12 stappen die o.a. worden besproken zijn:

     Eerlijkheid, Hoop, Vertrouwen, Moed, Betrouwbaarheid, Bereidwilligheid, Nederigheid, Naastenliefde, Rechtvaardigheid,                     Doorzettingsvermogen, Reflectie, Dienstbaarheid.

      Aan de bijbehorende stappen horen ook verdiepende vragen voor een discussie.

-    De duur van deelname is zolang de deelnemer daar behoefte aan heeft.

-    Voor de deelnemers zal Agressie, en daarna? dagelijks tot 22:00 uur tel. beschikbaar blijven.

-    Voor de deelnemers zal Agressie, en daarna? een Whatsapp groepsapp opstarten waar deelnemers ook hulp kunnen vragen             aan andere deelnemers. Tevens kunnen er korte mededelingen vanuit Agressie, en daarna? er worden ingezet. Denk hierbij               aan een bericht over een nieuwe deelnemer die gaat instromen.