Agressie, en daarna ?

Vaak wordt er ons gevraagd wat wij zo al doen.

Vandaar dat we een aantal projecten op deze pagina hebben neergezet van wat wij doen, al hebben gedaan, of nog gaan doen.

Project voor meerdere jaren 2019 t/m 2021

- Geweld hoort nergens thuis

Diverse projecten in 20201

Coranatijd geeft ook bij ons veel geannuleerde opdrachten.


- opnemen voorlichtingsfilmpje West Veluwe Vallei

- Opening expo WIJ... Venlo

- Als je eens Wist op Canvas/BRT

- Omroep Brabant TV programmaa KRAAK

- Digitale workshop voor Veilig Thuis Brabant Zuid Oost

- Video opname voor gem. Haarlemmermeer

- Expositie WIJ... doorbreken de cirkel van geweld

Diverse projecten in 2020

Projecten uit 2019 en eerder klik hier

Agenda: Selectie aankomende projecten 2021

Diverse datums: Vergaderingen Spiegelgroep Ervaringsdeskundigheid van het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis. 2021 wordt het jaar van de puntjes op de i en het afronden van de diverse projecten.


- 16 sept.:  opening expo Wij.. Utrecht

- 6 okt.: Besloten training aan professionals Apeldoor/ Voort

- 12 okt.: Besloten training aan professionals in de achterhoek

- 26 okt.: Besloten training aan professionals Noord Veluwe

- 27 okt.: Besloten training aan professionals midden IJssel

- 2 nov.: Duo presentatie voor Veilig Thuis Samen Veilig Utrecht

- 4 nov.: Presentatie filmpjes West Veluwe Vallei.


2022

- 2 febr.: Congres huiselijk geweld Reehorst Ede