Agressie, en daarna ?

Vaak wordt er ons gevraagd wat wij zo al doen.

Vandaar dat we een aantal projecten op deze pagina hebben neergezet van wat wij doen, al hebben gedaan, of nog gaan doen.

Project voor meerdere jaren 2019 t/m 2021

- Geweld hoort nergens thuis

Diverse projecten in 20201

Coranatijd geeft ook bij ons veel geannuleerde opdrachten.

Diverse projecten in 2020

Projecten uit 2019 en eerder klik hier

Agenda: Selectie aankomende projecten 2021

Diverse datums: Vergaderingen Spiegelgroep Ervaringsdeskundigheid van het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis. 2021 wordt het jaar van de puntjes op de i en het afronden van de diverse projecten.


- 18 jan. t/m 11 febr.: Diverse keren aanwezig bij expositie Wij.... Oosterhout

- 10 febr.: Opname video voor trainingen gem. Haarlemmermeer.

- 2 maart.: Nagesprek na de film Take me Eyes Veenendaal.

- 4 maart: Workshop "een pleger van huiselijk geweld" bij Veilig Thuis Zuid Oost Brabant